Gjaldskrá

Verðskrá Endurskoðunar og ráðgjafar ehf

Allar fjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar án virðisaukaskatts. Virðisaukaskattur bætist því við fjárhæð þóknunar í lögboðnum tilvikum.

Tímagjald

Kr.

Löggiltur endurskoðandi34.000
Viðskiptafræðingur24.000
Viðskiptaþjónusta - bókhald13.500

Skattframtöl einstaklinga

Skattframtal einstaklings utan rekstrar – grunngjald *40.000
Skattframtal rekstraraðila – grunngjald *66.000

Skattframtöl / ársreikningagerð lögaðila

Grunngjald *100.000

Önnur þjónusta

Skjalagerð, grunngjald *40.000
Stofngerð félaga40.000
Uppfletting LT2.500
Viðtal / fundarboðun40.000
Skrifstofuþjónusta

Heimilt er að gjaldfæra óvenjumikla notkun síma, ljósritunarvélar eða annarra skrifstofutækja í þágu viðskiptamanns. Sama á við um póstburðargjöld og annað slíkt.

Útlagður kostnaður

Viðskiptamaður skal greiða útlagðan kostnað þegar til hans er stofnað. Leggi Endurskoðun og ráðgjöf ehf út fyrir útlögðum kostnaði er Endurskoðun og ráðgjöf ehf heimilt að leggja allt að 10% álag ofan á upphæðina.

Afsláttur frá gjaldskrá

Afsláttur frá gjaldskrá stendur samningsbundnum viðskiptamönnum til boða og fer hann eftir umfangi fastra viðskipta og samkomulagi aðila

Verðtilboð

Skrifstofan tekur að sér verkefni gegn föstu gjaldi ef um það er samið sérstaklega. tekur fjárhæð þóknunar mið af ákvæðum gjaldskrárinnar eftir því sem við getur átt í einstökum tilfellum

Gildistaka. Gjaldskrá þessi tekur gildi 1. janúar 2024. Er áskilinn réttur til að endurskoða hana með hliðsjón af almennri verðlagsþróun tvisvar á ári.

* Þóknun umfram grunngjald tekur mið af unnum tímum við verkefni.