Samanburður rekstrarforma

Einstaklingsrekstur

 – er einfaldasta rekstrarformið en einstaklingurinn ber persónulega ábyrgð á skuldbindingum rekstrarins.

 • Reksturinn er á kennitölu einstaklingsins
 • Einstaklingurinn ber persónulega ábyrgð
 • Ekkert lágmarkshlutafé
 • Óhagstæðari skattlagningarprósenta miðað við önnur rekstrarform
 • Óljósari mörk yfir í persónulegan kostnað;engir dagpeningar
 • Seldar fjárfestingar í tekjuskatti en ekki fjármagnstekjuskatti
 • Maki ber ábyrgð á öðrum sköttum en vörslusköttum

Einkahlutafélög / ehf - takmörkuð ábyrgð

– fastmótaðar leikreglur þar sem félagsmenn einkahlutafélaga bera ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins.

 • Hlutafé í félaginu skal minnst vera kr. 500.000
 • Lágmarkshluthafar er einn
 • Skattlagning
 • Tekjuskattur er 20%
 • Hluthafi skattlagður með 22% skattlagningu eigenda við arðsúthlutun.
 • 37,60% er því lágmarksheildarskattlagning eigenda við arðsúthlutun

Hlutafélög / hf - takmörkuð ábyrgð

 – fastmótaðar leikreglur – með mestu útfærslumöguleikana

 • Hlutaflokkar
 • Yfirverð hluta
 • Hluthafar geta að vissu leyti stýrt viðskiptum með hluti í félaginu
 • Réttur minnihluta tryggður að ákveðnu marki
 • Hlutafé skal minnst vera kr. 4.000.000
 • Hluthafar minnst 2
 • Einn helsti kostur hlutafélaga eru takmörkuð ábyrgð:
 • Hvatning til fyrirtækjastofnunar
 • Litlar kröfur til venjulegra hluthafa
 • Skipting áhættu á marga aðila
 • Skattlagning:
 • Tekjuskattur er 20%
 • Hluthafi er skattlagður með 22% af arði
 • 37,6% heildarskattlagning eigenda við arðsúthlutun

Sameignarfélög / sf

– einkennast af ótakmarkaðri ábyrgð eigenda á öllum skuldbindingum félagsins.

 • Getur verið sjálfstæður skattskyldur aðili en þarf það þó ekki
 • Ef félagið er ekki sjálfstæður skattskyldur aðili er það skattlagt hjá eigendum
 • Úttekt úr félaginu er ekki skilgreind sem skattskyldar tekjur
 • Félagið er skattlagt með 37,6%
 • Ótakmörkuð ábyrgð eigenda og einfaldleiki

Samlagsfélög / slf

– þar ber a.m.k. einn eigandi ótakmarkaða ábyrgð á öllum skuldbindingum félagsins.

 • Getur verið sjálfstæður skattskyldur aðili
 • 37,6% tekjuskattur eins og á sameignarfélög
 • Ef félagið er ekki sjálfstæður skattskyldur aðili er það skattlagt hjá eigendum
 • Úttekt úr félaginu er ekki skilgreind sem skattskyldar tekjur
 • Fjárfestir þarf ekki að bera ábyrgð á skuldbindingum félagsins, það getur líka verið hf.